ŠOLSKA SHEMA 2023-2024

Šolska shema (ŠSH) je ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije, s katerim skušamo ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pa tudi omejiti naraščanje prekomerne telesne teže pri otrocih. Z letošnjim šolskim letom vstopamo v novo šestletno obdobje delitev, saj je Evropska unija zagotovila finančna sredstva državam članicam za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov do leta 2028/2029. V septembru 2023 smo začeli deliti dodatna obroka sadja in zelenjave, ki sta na voljo dvakrat tedensko med glavnim odmorom. Ob koncu šolskega leta predvidevamo pogostejše delitve. Za nabavo in razdeljevanje sadja/zelenjave skrbi vodja prehrane Marta Hrlec. Izbor je usklajen s smernicami EU, je pester in raznolik, vodja prehrane se trudi, da je usklajen z vsakokratno malico. Na jedilniku so delitve označene s kratico ŠSH. Poudarek je na svežem sezonskem sadju in zelenjavi, v zimskem času ponudimo tudi suho sadje. Glavni cilji, ki jih skušamo doseči s sodelovanjem v ŠSH so naslednji:
Ø Spodbujati uživanje zdrave hrane z večjo ponudbo sadja in zelenjave.
Ø Izboljšati prehrambene navade učencev.
Ø Spodbujati učence k pozitivnemu odnosu do narave in okolja.
Ø Spoznati različne sezonske vrste sadja in zelenjave.
Ø Ozaveščati učence in starše o pomenu uživanja sadja in zelenjave.
Ø Omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in kroničnih bolezni, ki so s tem povezane.

Izobraževalne aktivnosti bodo potekale celo šolsko leto, prilagojene bodo učencem glede na starost in njihove sposobnosti:
Ø ure oddelčne skupnosti, na katerih se bodo učenci seznanili s projektom ŠSH,
Ø izdelava plakata in ustvarjanje na temo »sadje, zelenjava« pri pouku likovne umetnosti,
Ø spoznavanje domačih vrst sadja in njihovo pokušanje pri pouku gospodinjstva in spoznavanja okolja,
Ø ogled šolske kuhinje in gospodinjske učilnice,
Ø priprava jedi in napitkov iz sadja/zelenjave pri pouku gospodinjstva.

Kot spremljevalni ukrep bomo 17. novembra v okviru Tradicionalnega slovenskega zajtrka sodelovali v različnih delavnicah. Izvedene aktivnosti bomo predstavili na spletni strani šole in v šolskem časopisu.

 

(Skupno 21 obiskov, današnjih obiskov 1)
Ta vnos je bil objavljen v 2023 - 2024, Shema šolskega sadja. Zaznamek za trajno povezavo.