ŠOLSKA SHEMA – EKO VRT

Vodja projekta: Damijana Karlič

Šolska shema (ŠSH) je nov ukrep skupne kmetijske politike EU, ki je avgusta 2017 nadomestil Shemo šolskega sadja in zelenjave. Nameni ukrepa ostajajo podobni – ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pa tudi omejiti naraščanje prekomerne telesne teže pri otrocih.
V projekt smo se prijavili junija 2017, z razdeljevanjem dodatnega obroka sadja/zelenjave pa smo pričeli v septembru 2017. Sadje/zelenjava je na voljo vsako sredo med glavnim odmorom, ob koncu šolskega leta predvidevamo pogostejše delitve. Za nabavo in razdeljevanje sadja/zelenjave skrbi vodja prehrane Marta Hrlec. Izbor je pester in raznolik, vodja prehrane se trudi, da je usklajen z vsakokratno malico. Poudarek je na slovenskem sezonskem sadju in zelenjavi, zato je npr. v jesenskem času več jabolk in grozdja, konec šolskega leta pa se že sladkamo z jagodami in češnjami.

 

Glavni cilji, ki jih skušamo doseči s sodelovanjem v SŠSZ so naslednji:

 •  Spodbujati uživanje zdrave hrane z večjo ponudbo sadja in zelenjave.
 •  Izboljšati prehrambene navade učencev.
 •  Spodbujati učence k pozitivnemu odnosu do narave in okolja.
 •  Spoznati različne sezonske vrste sadja in zelenjave.
 •  Spoznati pomen uživanja domačega sadja in zelenjave, ki je ekološko pridelano.
 •  Ozaveščati učence in starše o pomenu uživanja sadja in zelenjave.
 •  Omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in kroničnih bolezni, ki so s tem povezane.

 

Izobraževalne aktivnosti bodo potekale celo šolsko leto, prilagojene bodo učencem glede na starost in njihove sposobnosti:

 •  Ure oddelčne skupnosti, na katerih se bodo učenci seznanili s projektom ŠSH.
 •  Izdelava plakata in ustvarjanje na temo »sadje, zelenjava«  pri pouku likovne umetnosti.
 •  Spoznavanje domačih vrst sadja in njihovo pokušanje pri pouku gospodinjstva in spoznavanja okolja.
 •  Ogled šolske kuhinje in gospodinjske učilnice.
 •  Priprava jedi in napitkov iz sadja/zelenjave pri pouku gospodinjstva.
 •  Obisk Kmetijske šole Grm Novo mesto (sušilnica sadja, izdelava jabolčnega soka, kisanje zelja,…).
 •  Ogled sadovnjaka pri Kmetijski šoli Grm Novo mesto.

 

 

V okviru spremljevalnih ukrepov bomo nadaljevali s projektom Šolski vrt, katerega vodi Ksenija Pejanovič.

 • Aktivnosti, ki jih bomo izvajali, bomo predstavili na različne načine:
 •  Na spletni strani šole bomo s prispevki učence, delavce šole, starše in ostale obveščali o dejavnostih, ki jih bomo izpeljali v okviru projekta ŠSH.
 •  Pripravili bomo razstavo na hodnikih šole in predstavili likovne izdelke učencev na temo »sadje, zelenjava«..
 •  Na roditeljskih sestankih bomo starše obvestili o dejavnostih, ki jih izvajamo  v okviru projekta.
 •  ŠSH bomo predstavili v šolskem časopisu »Preproste besede«.
(Skupno 36 obiskov, današnjih obiskov 1)
Ta vnos je bil objavljen v 2017 - 2018, Projekti, Shema šolskega sadja. Zaznamek za trajno povezavo.