Shema šolskega sadja

 

Vodja projekta: Damijana Karlič

Shema šolskega sadja in zelenjave je ukrep skupne kmetijske politike EU. Namen ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter omejiti naraščanje prekomerne telesne teže pri otrocih.

V projektu uspešno sodelujemo že peto leto. Učenci so z veseljem sprejeli dodaten obrok sadja/zelenjave, ki je na voljo vsako sredo med glavnim odmorom, ob koncu šolskega leta pa tudi pogosteje. Za nabavo in razdeljevanje sadja/zelenjave skrbi vodja prehrane Marta Hrlec. Izbor je pester in raznolik, vodja prehrane se trudi, da je usklajen z vsakokratno malico. Poudarek je na sezonskem sadju in zelenjavi, zato je npr. v jesenskem času več jabolk in grozdja, konec šolskega leta pa se že sladkamo z jagodami in češnjami.

Glavni cilji, ki jih skušamo doseči s sodelovanjem v SŠSZ so naslednji:

 • Spodbujati uživanje zdrave hrane z večjo ponudbo sadja in zelenjave.
 • Izboljšati prehrambene navade učencev.
 • Spodbujati učence k pozitivnemu odnosu do narave in okolja.
 • Spoznati različne sezonske vrste sadja in zelenjave.
 • Spoznati pomen uživanja domačega sadja in zelenjave, ki je ekološko pridelano.
 • Ozaveščati učence in starše o pomenu uživanja sadja in zelenjave.
 • Omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in kroničnih bolezni, ki so s tem povezane.

Izobraževalne aktivnosti bodo potekale celo šolsko leto, prilagojene bodo učencem glede na starost in njihove sposobnosti:

 • Ure oddelčne skupnosti, na katerih se bodo učenci seznanili s projektom SŠSZ.
 • Izdelava plakata in ustvarjanje na temo »sadje, zelenjava«  pri LUM.
 • Spoznavanje domačih vrst sadja in njihovo pokušanje pri GOS in SPO.
 • Ogled šolske kuhinje in gospodinjske učilnice.
 • Priprava jedi in napitkov iz sadja/zelenjave pri pouku gospodinjstva.
 • Obisk Kmetijske šole Grm Novo mesto (sušilnica sadja, izdelava jabolčnega soka, kisanje zelja,…).
 • Obdelovanje šolskega vrta in pridelava zelenjave.
 • Ogled sadovnjaka pri Kmetijski šoli Grm Novo mesto.
 • Trgatev v oktobru na Trški gori.

Aktivnosti, ki jih bomo izvajali, bomo predstavili na različne načine:

 • V začetku in ob koncu šolskega leta bodo učenci izpolnili anketne vprašalnike (4., 6. in 8. razred) na spletni strani SŠSZ.
 • Na spletni strani šole bomo s prispevki učence, delavce šole, starše in ostale obveščali o dejavnostih, ki jih bomo izpeljali v okviru projekta SŠSZ.
 • Pripravili bomo razstavo na hodnikih šole in predstavili likovne izdelke učencev na temo »sadje, zelenjava«..
 • Na roditeljskih sestankih bomo starše obvestili o dejavnostih, ki jih izvajamo  v okviru projekta.
 • SŠSZ bomo predstavili v šolskem časopisu »Preproste besede«.
(Skupno 30 obiskov, današnjih obiskov 1)
Ta vnos je bil objavljen v 2015 - 2016, Projekti, Shema šolskega sadja. Zaznamek za trajno povezavo.