Načrt izvedbe Sheme šolskega sadja

I.      Pogostost in način razdelitve SADJA in ZELENJAVE 

Sadje oz. zelenjavo bomo učencem ponudili enkrat tedensko. Če nam bodo sredstva ob koncu šolskega leta dovoljevala, nameravamo sadje in zelenjavo v maju in juniju deliti dvakrat tedensko. Sadje oz. zelenjava bosta na voljo ob sredah med glavnim odmorom in pri kosilu v jedilnici, na posebni mizi.

 II.  Namen in operativni cilji

Na šoli se zavedamo, da sadje in zelenjava pomembno vplivata na zdravje otrok, mladostnikov in odraslih. V šolskem letu 2010/2011 smo poleg rednih obrokov začeli ponujati otrokom sadje (stroške nakupa smo krili s šolskimi sredstvi) v šolskem letu 2013/2014 pa zdaj že tretje leto uspešno izvajamo SŠS – z namenom, da našo ponudbo obogatimo in se vključujemo v spremljevalne dejavnosti. Cilji tudi v letošnjem šolskem letu ostajajo podobni:

 

–         Spodbujati uživanje zdrave hrane z večjo ponudbo sadja in zelenjave.

–         Lokalna nabava oz. uživanje lokalno pridelanih vrst sadja in zelenjave.

–         Izboljšati prehrambene navade učencev.

–         Spodbujati k pozitivnemu odnosu do narave in okolja.

–         Spoznati različne sezonske vrste sadja in zelenjave.

–         Ozaveščati učence in starše o pomenu uživanja sadja in zelenjave.

–         Omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in kroničnih bolezni, ki so s tem povezane.

III.     Načrt izobraževalnih in promocijskih aktivnosti

Načrt izobraževalnih aktivnosti za učence, delavce šole in starše (medpredmetne povezave, delavnice, predavanja, ekskurzije, ogledi itd.)

Izobraževalne aktivnosti bodo potekale celo šolsko leto, prilagojene bodo učencem glede na starost in njihove sposobnosti:

–         Ure oddelčne skupnosti, na katerih se bodo učenci seznanili s projektom SŠS.

–         Izdelava plakata in ustvarjanje na temo »sadje, zelenjava«  pri LV.

–         Priprava jedi in napitkov iz sadja/zelenjave pri pouku gospodinjstva.

–         Obisk Kmetijske šole Grm Novo mesto (sušilnica sadja, izdelava jabolčnega soka, kisanje zelja)

–         Ogled sadovnjaka pri Kmetijski šoli Grm Novo mesto.

–         Trgatev v oktobru na Trški Gori (višji razredi in PPVIZ).

–         Urejanje šolskega vrta (učenci, ki prebivajo v domu šole).

–         Obisk novomeške tržnice.

Načrt promocijskih aktivnosti za učence, delavce šole in starše (sodelovanje z lokalno skupnostjo, strokovnjaki, drugimi ustanovami, mediji itd.)

–         Na spletni strani šole bomo učence, delavce šole, starše in ostale obveščali o dejavnostih, ki jih bomo izpeljali v okviru projekta SŠS.

–         Pripravili bomo razstavo na hodnikih šole in predstavili likovne izdelke učencev na temo »sadje, zelenjava«..

–         Na roditeljskih sestankih bomo starše obvestili o dejavnostih, ki jih izvajamo  v okviru projekta.

–         SŠS bomo predstavili v šolskem časopisu »Preproste besede«.

IV.     Pridelovalci

Na Kmetijski šoli Grm si bomo ogledali sadovnjake in vrtove. Tam se bomo udeležili tudi delavnic – spoznavanje vrtnin, aranžiranje in mlekarska delavnica. Ob ogledu Novega mesta si bodo učenci ogledali tudi novomeško tržnico in se pogovorili s pridelovalci, na kakšen način pridelujejo posamezne vrste sadja/zelenjave.

 

Odgovorna oseba:
Damijana Karlič                                                                                      

 

(Skupno 37 obiskov, današnjih obiskov 1)
Ta vnos je bil objavljen v 2011 - 2012, Dogaja se. Zaznamek za trajno povezavo.