PROGRAM DODATNEGA USPOSABLJANJA

Z mesecem majem 2017 smo vstopili v projekt, ki je bil prijavljen na razpisu z naslovom »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«. Sklep o izbiri smo prejeli 10. maja. 2017, pogodbo z MIZŠ še čakamo. Razpis predvideva oblikovanje konzorcija, zato smo se povezali s kolegi iz CIRIUS Vipava (nosilec projekta) in z OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj (konzorcijski partner), OŠ Stanka Vraza Ormož (konzorcijski partner) ter nevladno organizacijo Združenje Bodi zdrav, ki deluje na področju avtizma.

Projekt bo trajal šest let. Skupna finančna vrednost tega projekta za konzorcij je 463.000,00 EUR. Naša šola razpolaga predvidoma s približno 42.000,00 EUR za obdobje do 30. 9. 2022.

Projekt je v podobni obliki že potekal v CIRIUS Vipava in v CIRIUS Kamnik. S tem razpisom pa na MIZŠ želijo njihove pridobljene izkušnje nadgraditi in razširiti še na osnovne šole s prilagojenimi programi. Pri projektu smo izhajali iz izkušenj in zastavljenih ciljev CIRIUS Vipava, ki so kot rečeno ta model že preizkusili, zdaj pa ga bomo kot dobro prakso vpeljali tudi na našo šolo. V projekt bomo vključili vse otroke od 7. do 9. razreda in tako v šestih letih zajeli vse generacije od letošnjega drugega razreda dalje.

Projekt za našo šolo predvideva v petih letih 57.006,38 EUR, do konca leta 2017 21.038,16 EUR. Ta finančna sredstva so namenjena financiranju dodatnih zaposlitev in za izboljšanje materialnih pogojev za delo v projektu. Na projektu imamo zaposlene 3 strokovne delavke v deležih zaposlitve (10%, 10%, 5%) skupaj je to četrtina dodatnega novega delovnega mesta. Poleg dodatnih zaposlitev projekt predvideva tudi nabavo vrtnega orodja ter gospodinjskih aparatov in pripomočkov.

Cilj razpisa je oblikovati in izvajati module, torej dejavnosti, ki naj bi omogočile otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v zadnjih razredih osnovne šole, da bi se lažje vključili v lokalno okolje, na trg dela, ali v samostojno življenje. Pri tem naj bi se med seboj povezovale osnovne in srednje šole, družina, lokalna skupnost, obrtniki itd.

Ključne konkretne pridobitve za OŠ Dragotina Ketteja:

  • Ureditev vrta in tople grede s pomočjo strokovnjaka.
  • Ureditev okolice šole in učilnice na prostem.
  • Redno praktično delo učencev v načrtovanih modulih, kar bi povečalo spretnosti učencev na tem področju (naslovi modulov:  Priprava in spremljanje ciljne populacije; Sodelovanje v obrtnih storitvah; Pomoč pri samooskrbi s sadjem in zelenjavo ter gospodinjska opravila)
  • Usposabljanje učencev v praktičnih delavnicah na Srednji kmetijski šoli in biotehniški gimnaziji enkrat mesečno – pri tem bi učenci spoznali srednjo šolo, programe in se naučili praktičnih spretnosti
  • Povečanje socialne mreže učencev oziroma omogočanje druženja z vrstniki iz partnerskih šol – Črnomlja, Vipave in Ormoža.

ravnateljica Vida Marolt, prof. def

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA.

 

(Skupno 53 obiskov, današnjih obiskov 1)
Ta vnos je bil objavljen v 2017 - 2018, Projekt PDU, Projekti. Zaznamek za trajno povezavo.