Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju

Namen programa

Program vzpostavlja ustrezne medsebojne povezave in vključuje strokovne rešitve in rezultate več mednarodnih in nacionalnih projektov v zadnjih sedmih letih na področju vrtcev, osnovnih in srednjih šol pri razvijanju različnih vrst pismenosti, novih strategij učenja in poučevanja ter ustvarjanja ustreznega e-podprtega učnega okolja. Namenjen je ranljivim skupinam: otrokom s posebnimi potrebami in otrokom iz ekonomsko šibkejših okolij.

Aktivnosti

Aktivnosti potekajo v treh večjih sklopih:

A. Oblikovanje pristopov oz. pedagoških strategij za povečanje dostopnosti in enakih možnosti v vzgojno izobraževalnih institucijah, ki izvajajo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (ciljna skupina so otroci s posebnimi potrebami);

B. ABC e-šole za oblikovanje pristopov oz. pedagoških strategij za povečanje dostopnosti in enakih možnosti predvsem otrok iz ekonomsko šibkejših okolij;

C: Predstavitev in izmenjava rezultatov med šolami, ki so vključene v projekt na področju dela z ranljivimi skupinami.

Cilji

1. Senzibilizirati šolski prostor za delo z ranljivimi skupinami in inkluzivno paradigmo;

2. Nadgraditi dobro vzgojno izobraževalno prakso s strokovnimi rešitvami in rezultati dosedanjih mednarodnih in nacionalnih projektov in vključiti nove pristope in pedagoške strategije za delo z otroki s posebnimi potrebami in e-podprto učno okolje v obstoječe uspešne modele in oblike dela.

3. Izdelati nova usposabljanja za opolnomočenje vzgojiteljev, učiteljev, ravnateljev in drugih strokovnih delavcev za delo v e-podprtem učnem okolju;

4. Spodbuditi izmenjavo in širjenje izkušenj pri oblikovanju in uvajanju strategij za povečanje dostopnosti in enakih možnosti med šolami, ki izvajajo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in drugimi šolami, ki spodbujajo rabo IKT v različnih strategijah poučevanja in spremljanja učencev.


Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve: Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja.
(Skupno 26 obiskov, današnjih obiskov 1)
Ta vnos je bil objavljen v 2015 - 2016, Dogaja se. Zaznamek za trajno povezavo.