Splošni podatki o učbeniškem skladu

Učbeniški sklad je ustanovljen v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. Ustanovljen je zato, da se učenkam in učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. V sklad so vključeni učbeniki, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za osnovno šolo (izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom) in so potrjeni za tekoče šolsko leto.

Vse učbenike si učenci izposodijo v šoli. Izposojevalnino, ki jo šola izračuna v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov, sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, v zadnjih letih je bilo financiranje 100-odstotno.

Učenci prejmejo učbenike v začetku šolskega leta, ob koncu pa jih vrnejo. Če je učbenik poškodovan, uničen ali ga učenec ne vrne, so starši dolžni v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov zanj plačati odškodnino. Obveznosti morajo biti poravnane do konca tekočega šolskega leta.

Učenci prejmejo v šoli tudi delovne zvezke, ki so za prvo triado brezplačni, za ostale oddelke pa je plačilo odvisno od subvencije MIZŠ. Izbor in ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021 je na korespondenčni seji potrdil Svet staršev.

(Skupno 41 obiskov, današnjih obiskov 1)
Ta vnos je bil objavljen v Učbeniški sklad. Zaznamek za trajno povezavo.